ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหัวหิน ปี 62

เรียน   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ฝ่ายบัญชี

ขอเชิญ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้สนใจทั่วไป

เข้าสัมมนาเก็บชั่วโมงบัญชี   ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14  กุมภาพันธ์  2562

  หลักสูตร   ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับ 

รหัสหลักสูตร  6202-06-280-001-03 (ได้รับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง)

วิทยากร โดย   อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  

-หลักสูตร  สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นงบการเงินปี 2561และการเตรียมตัวสำหรับ การทำงบการเงินปี 2562

รหัสหลักสูตร   6202-06-280-002-03    (ได้รับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง)

วิทยากร โดย อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง 

สรุปรวมชั่วโมงบัญชีได้ทั้งหมด 15 ชั่วโมง  

ราคาเพียง วันละ 1,300 บาท/ท่าน เท่านั้น  รวมอาหารกลางวัน เบรกเช้า-บ่าย

จัดโปร 2 วัน 2,500 บาท

– อาหารกลางวัน  – Coffee break เช้า/บ่าย   – เอกสารการอบรม

หากท่านสนใจและสมัครเข้าอบรม วันนี้ถึง 31 มกราคม 62 นี้เท่านั้นเพียง 2,000 บาท รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น

 ติดต่อ จอมศรัณย์กร

 095-1475362   line ID :jantaweuy   e-mail : macthailand9828@gmail.com http://www.maccmthailand.com

อบรมภูเก็ตปี 62 กับ MAC Thailand โดยจอมศรัณย์กร

19-20 มกราคม 62 เชิญชวนอบรมเก็บชั่วโมงบัญชีเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.เป็นต้นไป ติดต่อ คุณจอมศรัณย์กร 095-1475362

หลักสูตร สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นงบการเงิน ปี 61 และการเตรียมตัวสำหรับงบการเงิน ปี 62

หลักสูตร สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นงบการเงิน ปี 61 และการเตรียมตัวสำหรับงบการเงิน ปี 62 วิทยากรโดย อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ.โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง โดย MAC Thailand by jomsarankorn

หลักสูตร ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับ

หลักสูตร ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับ วิทยากรโดย อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ.โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง โดย MAC Thailand by jomsarankorn

บริษัท MAC Thailand ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. ในนามบริษัท MAC Thailand โดยคุณจอมศรัณย์กร จันทรุทัยณัช ผู้บริหารบริษัท ประธานชมรมผู้ปกครองร่วมกับชมรมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ทุก ๆ ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติทุกประการ มีความมั่นคงในชีวิต เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เทอญ