Author Archive macthailand

Bymacthailand

อบรมเก็บชั่วโมง ณ โรงแรมอโมรา-ท่าแพเชียงใหม่

21-22 มีนาคม 62 เจอกันที่ โรงแรมอโมรา-ท่าแพเชียงใหม่นะครับกับการอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี 2 วัน นับชั่วโมงบัญชีรวมได้ 15 ชั่วโมง กับ MAC THAILAND By jomsarankorn ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกๆท่านนะครับ

Bymacthailand

อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี หลักสูตร ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับ และหลักสูตร สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นงบการเงินปี 61และการเตรียมตัวสำหรับงบการเงินปี 62

20-21 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี หลักสูตร ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับ และหลักสูตร สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นงบการเงินปี 61และการเตรียมตัวสำหรับงบการเงินปี 62 ณ.โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี นับชั่วโมงบัญชีรวมทั้งหมด 15 ชั่วโมง

Bymacthailand

จ.ภูเก็ต กับ MAC Thailand

อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี จ.ภูเก็ต กับ MAC Thailand

บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด

 • เลขที่  14 ซอย 4  ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200
 • โทรศัพท์ 052-007855
 • มือถือ 095-1475362 0
 • เลขที่นิติบุคคล  0505561017646
 • e-mail : macthailand9828@gmail.com
 • Id Line :  jantaweuy
Bymacthailand

หลักสูตร สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นงบการเงิน ปี 61 และการเตรียมตัวสำหรับงบการเงิน ปี 62

หลักสูตร สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นงบการเงิน ปี 61 และการเตรียมตัวสำหรับงบการเงิน ปี 62 วิทยากรโดย อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ.โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง โดย MAC Thailand by jomsarankorn

Bymacthailand

หลักสูตร ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับ

หลักสูตร ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับ วิทยากรโดย อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ.โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง โดย MAC Thailand by jomsarankorn

Bymacthailand

บริษัท MAC Thailand ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. ในนามบริษัท MAC Thailand โดยคุณจอมศรัณย์กร จันทรุทัยณัช ผู้บริหารบริษัท ประธานชมรมผู้ปกครองร่วมกับชมรมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ทุก ๆ ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติทุกประการ มีความมั่นคงในชีวิต เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เทอญ

Bymacthailand

กำหนดการอบรมหลักสูตร ใหม่ล่าสุด

สามารถเข้าดูรายละเอียดกำหนดการอบรมทั้งหมดได้ที่นี่… โดยมีหลักสูตรปัญหาการจัดทำบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับ และหลักสูตรสิ่งที่ต้องระวังในการยื่นงบการเงินปี 2561 และการเตรียมรตัวสำหรับ การทำงบการเงินปี 2562 รายละเอียดดังนี้

กำหนดการอบรม
Bymacthailand

เตรียมรับมือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ใหม่) เริ่มบังคับใช้ปี 2562

แต่เดิมการมีทรัพย์สินจำพวกบ้านพร้อมที่ดิน ที่ดินสำหรับทำการเกษตร ที่ดินรกร้าง หรืออาคารพาณิชย์ จะต้องมีการเสีย ‘ภาษีบำรุงท้องที่’ และ ‘ภาษีโรงเรือนและที่ดิน’ ซึ่งอาจดูยุ่งยาก ทำไมถึงต้องเก็บซ้ำซ้อน และมีมาตรฐานการจัดเก็บอย่างไร จึงเป็นแนวคิดที่ทำให้ ครม. มีมติเห็นชอบร่าง “พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เพื่อปรับปรุงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

การปรับปรุงการเก็บภาษีเดิม “พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” นอกจากจะลดความซ้ำซ้อน ของกฎหมายเดิม ยังเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ของตน จากเดิมที่ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้เพียง 11% เท่านั้น งบประมาณที่เหลือรัฐบาลเป็นผู้จัดส่งไปให้ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษี ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดการกระจาย การถือครองที่ดิน และช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงมีภาระภาษีมากว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่า ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้กฎหมายภาษีที่ดินฯ ยังช่วยลดการใช้ดุลพินิจในการประเมินทุนทรัพย์ โดยกรมธนารักษ์จัดส่งราคาประเมินที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้มีความง่ายและมีมาตรฐาน ส่วนทรัพย์พิเศษ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้า จะมีคณะกรรมการประเมินพิเศษดูแลผู้ถือครองทรัพย์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีผลโดยตรงต่อผู้ที่มีการสะสมทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือที่ดินต่างๆไว้มาก ส่งผลต่อแนวโน้มด้านที่อยู่อาศัยในอนาคตอย่างชัดเจน อาทิ จะทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเล็กหลายหลังลดลง เปลี่ยนมาเป็น”บ้านหลังใหญ่”น้อยหลังแทน ตลาด”บ้านมือสอง”จะใหญ่ขึ้น เนื่องจากอาจจะมีคนปล่อยบ้านออกขายเพื่อลดภาระภาษี ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะพัฒนาบ้านหลังใหญ่ออกสู่ตลาดมากขึ้น สอดคล้องกับการยกเว้นภาษี “บ้านหลังหลัก”

Bymacthailand

ขายบ้านเก่า + ซื้อบ้านใหม่

ขอคืนภาษีได้

เป็นอีกเรื่องที่ง่ายๆ ไม่ไกลตัวเลยซักนิด สำหรับใครที่กำลังขยับขยายที่อยู่อาศัย และกำลังทำการ ‘ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่’ นั้น สามารถขอคืนภาษีเงินได้กันได้นะครับ

กรณีที่ 1  มีชื่อในทะเบียนบ้าน หลังเก่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กรณีที่ 2  มีชื่อในทะเบียนบ้านหลังเก่า น้อยกว่า 1 ปี แต่รวมกับชื่อในทะเบียนบ้านหลังใหม่ แล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่ขายบ้านหลังเก่า)

 • ถ้าเป็นสินสมรส ต้องมีชื่อสามีหรือภรรยาในทะเบียนบ้าน
  ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ภาษีเงินได้ที่จะได้รับคืน จะถูกคิดจากบ้านที่ราคาต่ำกว่า
  อ้างอิงตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 125

แนวทางการขอคืนภาษี

เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอคืนภาษีเงินได้

• ใบเสร็จรับเงินที่ขายบ้านเก่าจากกรมที่ดิน
• สำเนาสัญญาซื้อขายบ้านเก่าและบ้านใหม่
• สำเนาทะเบียนบ้านหลังใหม่ (ใช้ในกรณีมีชื่อในบ้านหลังเก่าน้อยกว่า 1 ปี)

ยื่นขอคืนภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูมิลำเนา