บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด

เลขที่  14 ซอย 4  ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200

ติดต่อคุณจอมศรัณย์กร
โทรศัพท์ 052-007855
มือถือ 095-1475362
เลขที่นิติบุคคล  0505561017646

e-mail :  macthailand9828@gmail.com
Id Line :  jantaweuy

ค้นหา

MAC Thailand

บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด

รับจดทะเบียน

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และ หจก.

รับตรวจสอบ

รับตรวจสอบ และปิดงบการเงิน

รับทำบัญชี

รับทำบัญชีรายเดือน

วางระบบ

วางระบบบัญชี และวางแผนกฎหมาย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาทางบัญชีและกฏหมาย

อบรม

อบรม เก็บชั่วโมง CPD CPA TA

เชิญชวนอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี

เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยได้รับอนุมัติจากสภาฯเรียบร้อยแล้ว