เทคนิคและวิธีการตรวจสอบบัญชี

Current Status
Not Enrolled
Price
600

ราคา : 600 บาท (รวม VAT)

 รหัสหลักสูตร
CPD : 6704-06-280-008-02-E

CPA : 6704-06-280-008-02-E

การนับชั่วโมง
CPD : บัญชี 7:30 ชั่วโมง
CPA : บัญชี 7:30 ชั่วโมง

ผู้บรรยาย/ผู้เขียนเนื้อหา :
อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

บทที่รายละเอียดเวลา
1,2ความเสี่ยงในการสอบบัญชี / หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ 1.10 ชม.
3การตรวจสอบรายการในงบการเงิน ประเด็นสำคัญในแต่ละงบ ปัญหาความผิดปกติและจุดที่ต้องตรวจสอบ 1.13 ชม.
4การจัดทำแนวการสอบบัญชี 0.37 ชม.
5กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี 2.30 ชม.

4 thoughts on “เทคนิคและวิธีการตรวจสอบบัญชี”

  1. สอบถามครับว่าหลักสูตร เทคนิคการสอบบัญชียุคใหม่ใช้เวลาเรียนทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับ

    1. หลักสูตรเทคนิคการสอบบัญชียุคใหม่ ใช้เวลา 5.30 ชั่วโมงค่ะ