เทคนิคการสอบบัญชียุคใหม่

Current Status
Not Enrolled
Price
600

ราคา : 600 บาท (รวม VAT)


รหัสหลักสูตร
CPD : รอสภาอนุมัติ
CPA : รอสภาอนุมัติ

การนับชั่วโมง
CPD : บัญชี รอสภาอนุมัติ ชั่วโมง
CPA : บัญชี รอสภาอนุมัติ ชั่วโมง

ผู้บรรยาย/ผู้เขียนเนื้อหา :
อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

บทที่รายละเอียดเวลา
1,2ความเสี่ยงในการสอบบัญชี / หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ x.xx ชม.
2การตรวจสอบรายการในงบการเงิน ประเด็นสำคัญในแต่ละงบ ปัญหาความผิดปกติและจุดที่ต้องตรวจสอบ x.xx ชม.
3การจัดทำแนวการสอบบัญชี x.xx ชม.
4กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี x.xx ชม.

4 thoughts on “เทคนิคการสอบบัญชียุคใหม่”

  1. สอบถามครับว่าหลักสูตร เทคนิคการสอบบัญชียุคใหม่ใช้เวลาเรียนทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับ

    1. หลักสูตรเทคนิคการสอบบัญชียุคใหม่ ใช้เวลา 6.30 ชั่วโมงค่ะ