เทคนิคการสอบบัญชียุคใหม่

Current Status
Not Enrolled
Price
600
Get Started
This course is currently closed

ราคา : 600 บาท (รวม VAT)


รหัสหลักสูตร
CPD : รอสภาอนุมัติ
CPA : รอสภาอนุมัติ

การนับชั่วโมง
CPD : บัญชี รอสภาอนุมัติ ชั่วโมง
CPA : บัญชี รอสภาอนุมัติ ชั่วโมง

ผู้บรรยาย/ผู้เขียนเนื้อหา :
อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

บทที่รายละเอียดเวลา
1,2ความเสี่ยงในการสอบบัญชี / หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ 3.10 ชม.
2การตรวจสอบรายการในงบการเงิน ประเด็นสำคัญในแต่ละงบ ปัญหาความผิดปกติและจุดที่ต้องตรวจสอบ 1.12 ชม.
3การจัดทำแนวการสอบบัญชี 0.37 ชม.
4กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี 2.41 ชม.

2 thoughts on “เทคนิคการสอบบัญชียุคใหม่”

error: ป้องกันการ COPY