บริการที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร และกฎหมาย ให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัทโดยผู้ชำนาญการ

  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และกฏหมาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถวางแผน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
  • วางโครงสร้างทางด้านบัญชีได้อย่างเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ซึ่งง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนด้านอื่นๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือ
  • เสนอแนะทางด้านการบันทึกบัญชี และประเด็นภาษีอากร เพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีอย่างประหยัด และถูกกฏหมาย
  • เสนอแนะทางด้านการบันทึกบัญชี ประเด็นภาษีอากร และประเด็นข้อกฏหมายของกรมสรรพกร
  • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษี ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกแผนกบัญชี / การเงิน / ผลิต / บุคคล / ผู้บริหาร / ตลาด / กฏหมาย ฯลฯ