macthailand

เลขที่ผู้ทำบัญชี 4123156143131

อย่าลืม…….24-25-26 มีนาคม 2564 นี้ เราพบกันที่ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่นะครับเพื่ออบรมเก็บชั่วโมงด้านบัญชี เก็บได้ทั้ง TA CPA CPD ครับ ได้ชั่วโมงครบ และ จบ ในครั้งเดียว

อบรมเก็บชั่วโมงด้านบัญชีประจำปี 2563กับ MAC THAILAND by jomsarankorn *****วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การสัมมนา TFRS for NPAEs ใน ปัจจุบัน และ การปรับปรุง TFRS for NPAEs หลักสูตรที่ 1 รหัสหลักสูตร 6307-06-280-003-04 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง วิทยากรโดย อ.แซม นายณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง *****วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การสัมมนา TFRS for NPAEs ใน ปัจจุบัน และ การปรับปรุง TFRS for NPAEs หลักสูตรที่ 2 รหัสหลักสูตร 6307-06-280-004-04 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง วิทยากรโดย อ.แซม นายณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง จัดอบรม ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดนครสุราษฎร์ธานี

อบรมเก็บชั่วโมงด้านบัญชีประจำปี 2563กับ MAC THAILAND by jomsarankorn *****วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การสัมมนา TFRS for NPAEs ใน ปัจจุบัน และ การปรับปรุง TFRS for NPAEs หลักสูตรที่ 1 รหัสหลักสูตร 6307-06-280-003-03 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง วิทยากรโดย อ.แซม นายณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง ค่าสัมมนาวันละ 1,500 บาท (ไม่มี VAT) ราคานี้รวมอาหารกลางวัน เบรกเช้า-บ่าย เอกสารในห้องอบรม และ CERTIFICATE (ใบรับรอง CPD) *****วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การสัมมนา TFRS for NPAEs ใน ปัจจุบัน และ การปรับปรุง TFRS for NPAEs หลักสูตรที่ 2 รหัสหลักสูตร 6307-06-280-004-03 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง วิทยากรโดย อ.แซม นายณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง ค่าสัมมนาวันละ 1,500 บาท (ไม่มี VAT) ราคานี้รวมอาหารกลางวัน เบรกเช้า-บ่าย เอกสารในห้องอบรม และ CERTIFICATE (ใบรับรอง CPD) จัดอบรม ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชี และการเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี

อบรมรอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชีและการเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง และหลักสูตรการรับรู้รายได้รายจ่ายของธุรกิจโรงแรม นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง