สาระน่ารู้

อบรมเก็บชั่วโมงด้านบัญชีประจำปี 2563กับ MAC THAILAND by jomsarankorn *****วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การสัมมนา TFRS for NPAEs ใน ปัจจุบัน และ การปรับปรุง TFRS for NPAEs หลักสูตรที่ 1 รหัสหลักสูตร 6307-06-280-003-04 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง วิทยากรโดย อ.แซม นายณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง *****วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การสัมมนา TFRS for NPAEs ใน ปัจจุบัน และ การปรับปรุง TFRS for NPAEs หลักสูตรที่ 2 รหัสหลักสูตร 6307-06-280-004-04 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง วิทยากรโดย อ.แซม นายณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง จัดอบรม ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดนครสุราษฎร์ธานี

อบรมเก็บชั่วโมงด้านบัญชีประจำปี 2563กับ MAC THAILAND by jomsarankorn *****วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การสัมมนา TFRS for NPAEs ใน ปัจจุบัน และ การปรับปรุง TFRS for NPAEs หลักสูตรที่ 1 รหัสหลักสูตร 6307-06-280-003-03 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง วิทยากรโดย อ.แซม นายณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง ค่าสัมมนาวันละ 1,500 บาท (ไม่มี VAT) ราคานี้รวมอาหารกลางวัน เบรกเช้า-บ่าย เอกสารในห้องอบรม และ CERTIFICATE (ใบรับรอง CPD) *****วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การสัมมนา TFRS for NPAEs ใน ปัจจุบัน และ การปรับปรุง TFRS for NPAEs หลักสูตรที่ 2 รหัสหลักสูตร 6307-06-280-004-03 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง วิทยากรโดย อ.แซม นายณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง ค่าสัมมนาวันละ 1,500 บาท (ไม่มี VAT) ราคานี้รวมอาหารกลางวัน เบรกเช้า-บ่าย เอกสารในห้องอบรม และ CERTIFICATE (ใบรับรอง CPD) จัดอบรม ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี ณ.โรงแรมหัวหินแกนด์ แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

14-15 กุมภาพันธ์ 62 อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี ณ.โรงแรมหัวหินแกนด์ แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42

ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 42

http://www.fap.or.th/Article/Detail/94922