อบรมภูเก็ตปี 62 กับ MAC Thailand โดยจอมศรัณย์กร

19-20 มกราคม 62 เชิญชวนอบรมเก็บชั่วโมงบัญชีเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.เป็นต้นไป ติดต่อ คุณจอมศรัณย์กร 095-1475362