ข่าวประชาสัมพันธ์

อย่าลืม…….24-25-26 มีนาคม 2564 นี้ เราพบกันที่ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่นะครับเพื่ออบรมเก็บชั่วโมงด้านบัญชี เก็บได้ทั้ง TA CPA CPD ครับ ได้ชั่วโมงครบ และ จบ ในครั้งเดียว

หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชี และการเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี

อบรมรอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชีและการเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง และหลักสูตรการรับรู้รายได้รายจ่ายของธุรกิจโรงแรม นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง

หลักสูตร การรับรู้รายได้ รายจ่าย ของธุรกิจโรงแรม

หลักสูตร การรับรู้รายได้ รายจ่าย ของธุรกิจโรงแรม
รหัสหลักสูตร 6301-06-280-001-01
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง

หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชีและกาจัดตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี

หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชีและกาจัดตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี
รหัสหลักสูตร 6301-06-280-002-01
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง

อบรมเก็บชั่วโมง ณ โรงแรมอโมรา-ท่าแพเชียงใหม่

21-22 มีนาคม 62 เจอกันที่ โรงแรมอโมรา-ท่าแพเชียงใหม่นะครับกับการอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี 2 วัน นับชั่วโมงบัญชีรวมได้ 15 ชั่วโมง กับ MAC THAILAND By jomsarankorn ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกๆท่านนะครับ