ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี ณ.โรงแรมหัวหินแกนด์ แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

14-15 กุมภาพันธ์ 62 อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี ณ.โรงแรมหัวหินแกนด์ แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

จ.ภูเก็ต กับ MAC Thailand

อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี จ.ภูเก็ต กับ MAC Thailand บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด เลขที่  14 ซอย 4  ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200 โทรศัพท์ 052-007855 มือถือ 095-1475362 0 เลขที่นิติบุคคล  0505561017646 e-mail : macthailand9828@gmail.com Id Line :  jantaweuy