อบรมเก็บชั่วโมง ณ โรงแรมอโมรา-ท่าแพเชียงใหม่

21-22 มีนาคม 62 เจอกันที่ โรงแรมอโมรา-ท่าแพเชียงใหม่นะครับกับการอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี 2 วัน นับชั่วโมงบัญชีรวมได้ 15 ชั่วโมง กับ MAC THAILAND By jomsarankorn ขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกๆท่านนะครับ