อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี หลักสูตร ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับ และหลักสูตร สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นงบการเงินปี 61 และการเตรียมตัวสำหรับงบการเงินปี 62

20-21 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี หลักสูตร ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับ และหลักสูตร สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นงบการเงินปี 61 และการเตรียมตัวสำหรับงบการเงินปี 62 ณ.โรงแรมไดอาน่าการ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี นับชั่วโมงบัญชีรวมทั้งหมด 15 ชั่วโมง