อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี จังหวัดนครราชสีมา(โคราช) โรงแรมลีโอซอร์

อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี จังหวัดนครราชสีมา(โคราช) โรงแรมลีโอซอร์
หลักสูตรอนุมัติโดยสภาวิชาชีพบัญชี
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
รหัส 6411-06-280-003-23
หลักสูตร กฎหมายภาษีและผลกระทบทางบัญชีที่สำคัญ
นับชั่วโมงบัญชี 4.00 ชั่วโมง นับชั่วโมงอื่น ๆ 3.30 ชั่วโมง

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
รหัส 6411-06-280-002-23
หลักสูตร ประเด็นบัญชี NPAEs ที่มีบทบาทสำคัญกับนักบัญชียุค 5G
นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง

Leave a Comment