บริษัท MAC Thailand ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. ในนามบริษัท MAC Thailand โดยคุณจอมศรัณย์กร จันทรุทัยณัช ผู้บริหารบริษัท ประธานชมรมผู้ปกครองร่วมกับชมรมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการศึกษาและจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลให้ทุก ๆ ท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติทุกประการ มีความมั่นคงในชีวิต เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เทอญ