อบรมหัวหิน ปี 62

เรียน   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ฝ่ายบัญชี

ขอเชิญ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี และผู้สนใจทั่วไป

เข้าสัมมนาเก็บชั่วโมงบัญชี   ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 14  กุมภาพันธ์  2562

  หลักสูตร   ปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 7 ฉบับ 

รหัสหลักสูตร  6202-06-280-001-03 (ได้รับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง)

วิทยากร โดย   อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  

-หลักสูตร  สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นงบการเงินปี 2561และการเตรียมตัวสำหรับ การทำงบการเงินปี 2562

รหัสหลักสูตร   6202-06-280-002-03    (ได้รับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง)

วิทยากร โดย อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง 

สรุปรวมชั่วโมงบัญชีได้ทั้งหมด 15 ชั่วโมง  

ราคาเพียง วันละ 1,300 บาท/ท่าน เท่านั้น  รวมอาหารกลางวัน เบรกเช้า-บ่าย

จัดโปร 2 วัน 2,500 บาท

– อาหารกลางวัน  – Coffee break เช้า/บ่าย   – เอกสารการอบรม

หากท่านสนใจและสมัครเข้าอบรม วันนี้ถึง 31 มกราคม 62 นี้เท่านั้นเพียง 2,000 บาท รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น

 ติดต่อ จอมศรัณย์กร

 095-1475362   line ID :jantaweuy   e-mail : macthailand9828@gmail.com http://www.maccmthailand.com