หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชี และการเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี

อบรมรอบ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชีและการเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง และหลักสูตรการรับรู้รายได้รายจ่ายของธุรกิจโรงแรม นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง