หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชีและกาจัดตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี

หลักสูตร นักบัญชีกับเทคนิคการปิดบัญชีและกาจัดตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี
รหัสหลักสูตร 6301-06-280-002-01
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 นับชั่วโมงบัญชี 7.30 ชั่วโมง