เทคนิคและวิธีการตรวจสอบบัญชี

Current Status Not Enrolled Price 600 Get Started สมัครสมาชิก ราคา : 600 บาท (รวม VAT)  รหัสหลักสูตรCPD : 6704-06-280-008-02-ECPA : 6704-06-280-008-02-E การนับชั่วโมงCPD : บัญชี 7:30 ชั่วโมงCPA : บัญชี 7:30 ชั่วโมง ผู้บรรยาย/ผู้เขียนเนื้อหา :อ.ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง บทที่ รายละเอียด เวลา 1,2 ความเสี่ยงในการสอบบัญชี / หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ 1.10 ชม. 3 การตรวจสอบรายการในงบการเงิน ประเด็นสำคัญในแต่ละงบ ปัญหาความผิดปกติและจุดที่ต้องตรวจสอบ 1.13 ชม. 4 การจัดทำแนวการสอบบัญชี 0.37 ชม. 5 กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี 2.30 ชม. Course … Continue reading เทคนิคและวิธีการตรวจสอบบัญชี