สมัครสมาชิก

บริษัท มีเดียว แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด

นิติบุคคลเลขที่ 0505561017646
เลขที่ 14 ซอย 4 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 095-1475362 โทรสาร : 052-007855
อีเมล์ : macthailand9828@gmail.com

รหัสสถาบัน 06-280

อบรมเก็บชั่วโมงบัญชีเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยได้รับอนุมัติจากสภาฯเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลการชำระเงิน
บริษัท มีเดีย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เชียงใหม่ จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก
เลขที่บัญชี 390-4-61531-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างเผือกเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 048-8-28659-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูช้างเผือก
เลขที่บัญชี 550-2-63390-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนช้างเผือกเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 674-5-54040-1
Member

[caldera_form id=”CF5cb5dc3a0c7be”]