ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอบรมเก็บชั่วโมงบัญชี เพื่อพัฒนาความรู้ ประจำปี 2565 TA CPA CPD

วันที่ 11-12 มิถุนายน 65 จ.อุดรธานี TA CPA CPD

วันที่ 25-26 มิถุนายน 65 จ.นครราชสีมา TA CPA CPD

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 65 จ.สุราษฎร์ธานี TA CPA CPD

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 65 จ.นครศรีธรรมราช TA CPA CPD

วันที่ 11-12 สิงหาคม 65 จ.ขอนแก่น TA CPA CPD

วันที่ 27-28 สิงหาคม 65 เกาะสมุย / ม.ราชภัฏสมุย TA CPA CPD

วันที่ 22-23 กันยายน 65 จ.ภูเก็ต TA CPA CPD

วันที่ 21-22 ตุลาคม 65 จ.ระยอง TA CPA CPD

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 65 จ.เชียงใหม่ TA CPA CPD

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 65 จ.กรุงเทพ TA CPA CPD

วันที่ 17-18 ธันวาคม 65 พัทยาเหนือ-ชลบุรี CPA CPD